Volac logo
   Zobraz kategorie
   Skryj kategorie

Produkty podle druhů

Společnost Volac uspokojuje potřeby farmářů od roku 1970. Dodává vysoce kvalitní a vysoce efektivní produkty a má vynikající zákaznickou podporu.

Jsme jedničkou na trhu v oblasti výživy zvířat, krmných systémů a krmných tukových doplňků. Vyrábíme vlastní kvalitní sušená mléka, bypassové tuky a silážní aditiva.

Tipy a rady pro hospodářská zvířata

Navštivte naši sekci Informace a získejte přístup k následujícím interaktivním příručkám a nástrojům managementu.

Průvodce odchovem telat – Balíčky informací, které vám pomohou získat z vašich telat co nejvíce; tato příručka se zabývá managementem mleziva, chovnými systémy, ustájením a odstavením.

Produkty pro telata – Úvod do našeho sortimentu produktů společnosti Volac pro telata, včetně přírodní alternativy mleziva, mléčných náhražek a automatických a počítačem řízených krmných systémů.

Průvodce odchovem jehňat – Užitečný zdroj rad, které pomohou udržet vaše jehňata zdravá od narození až po odstavení.

Produkty pro jehňata – Úvod do systému pro chov jehňat společnosti Volac – alternativy mleziva, Lambac, chovné systémy.

Průvodce tuky – Krmení vhodně vyváženými dávkami je klíčem k dosažení zdravých zvířat a efektivní účinnosti. Tuky jsou důležitou součástí výživy; tato příručka objasní, co jsou tuky, jaké druhy jsou dostupné a jak mohou být použity k dosažení cílů lepší dojivosti a plodnosti.

Tukové výrobky – Úvod do sortimentu bachorově chráněných tuků, dodávaných společností Volac, včetně výrobku Megalac, originální vápenaté soli.

Bodování tělesné kondice dojnic – Detailní informace o této zásadně důležité technice sledování energetické bilance krav a zabezpečení produkce mléka a plodnosti.

Kalkulátor tuků – Tukový kalkulátor společnosti Volac je určen k pomoci farmářům a jejich poradcům při zvažování nejvhodnějšího množství a typu tuku pro zahrnutí do denní nutriční dávky dojnic.

Průvodce krmivem – Krmení vysoce kvalitní domácí pící je zásadní pro dosažení ziskovosti a užitkovosti zvířat. Tato příručka si klade za cíl poskytnout informace, které pomohou farmářům získat z jejich píce co nejvíce.

Produkty pro úpravu pícnin – Seznámení s produkty společnosti Volac, určenými pro výrobu co nejlepší siláže – přísady, balíkové fólie a sítě.

Kalkulátor balíkování píce – Společnost Volac spustila nový online Balíkový kalkulátor, který je určen pro pomoc všem farmářům a jejich dodavatelům k rychlému určení ceny, nákladů, časové efektivity a ekologické vstřícnosti jejich balíkování pro tuto sezónu.